• slider1
  • slider2
  • slider3
Halltorps Entreprenad AB

Heltäckande mark, - grund, och betongentreprenör

Mark


Halltorps Entreprenad utför alla typer av markarbete.

Grund


Halltorps Entreprenad utför alla typer av grundarbete.

Betong


Halltorps Entreprenad utför alla typer av betongarbeten.

Halltorps Entreprenad utför alla typer av grund och markarbete


Schakt, grov - och finplanering. 
Vi utför även alla typer av betongarbeten såsom husgrunder, industrilokaler, platsgjutna golv - vägg för flerfamiljshus.
Vi utför även pålning, sprängning och avloppsanläggning.
Som beställare behöver du bara en leverantör för allt ditt mark och grundarbete - Halltorps Entreprenad AB 

Följ oss gärna på Facebook; Halltorps Entreprenad AB