Tjänster

Halltorps Entreprenad utför alla typer av grund och markarbete


Schakt, grov - och finplanering. 
Vi utför även alla typer av betongarbeten såsom husgrunder, industrilokaler, platsgjutna golv - vägg för flerfamiljshus.
​​​​​​​
Vi utför även pålning, sprängning och avloppsanläggning.
Som beställare behöver du bara en leverantör för allt ditt mark och grundarbete - Halltorps Entreprenad AB 
Vi utför mindre betong och anläggningsarbete men även vid större byggen såsom industrier, flerfamiljshus och industrier.

Våra anställda har kompetens inom mark, betong, husgrunder, betonggolv, anläggning.